jak do nas przystąpić?

Aby przystąpić do SMZR należy czytelnie wypełnić deklaracje członkowską pobraną z naszej strony, wpisując swoje dane wraz z nazwą hodowli, dołączając ksera rodowodów swoich zwierząt lub w przypadku psów ksera metryk oraz uiszczając opłatę członkowską.

Po zarejestrowaniu nowy członek otrzymuje certyfikat rejestracji nazwy hodowli zarejestrowanej w SMZR.

Każdy nowy członek SMZR zobowiązany jest do systematycznego uiszczania składek członkowskich pod rygorem usunięcia z szeregów SMZR.

  • poczytaj nasze artykuły z nich dowiesz się o naszej misji, poglądach i oczekiwaniach wobec hodowców.

Opłaty w SMZR

Opłaty w SMZR obowiązują od dnia 23.11.2012
kwota
tytułem (do wpłaty)
Składka roczna indywidualna
10 zł
składka ind.
Składka roczna dla właścicieli kotów/psów domowych
20 zł
składka właś.
Rejestracja kota / psa rasowego
10 zł
rejestracja
Nostryfikacja rodowodu (rejestracja rodowodu wydanego przez inną organizację niż SMZR)
20 zł
nostryfikacja
Rejestracja przydomka hodowlanego
200 zł
rejestracja przydomka
Rodowód
45 zł / szt
rodowód
Poprawa rodowodu z winy hodowcy
25 zł
poprawa rodowodu
Zmiana danych w księgach rodowodowych
10 zł
zmiana w księgach rodowodowych
Opłaty za dokumenty dostępna na stronie www.smzr.org wysłane drogą pocztową
10 zł / szt
wydruk
Opłata za wydruk dokumentów przesłanych drogą elektroniczną
5 zł
dok.mail

W sprawie wszelkich należności prosimy kontaktować się drogą mailową, pisząc pod adres :

poczta@smzr.org