PSEUDORODOWODY oraz WYSTAWY PSÓW

(poniższa dyskusja została stworzona w oparciu o kilka realnie przeprowadzonych dyskusji na spotkaniach oraz mailowych z osobami krytykującymi lub zainteroesowanymi naszymi ideami)


A: W jaki sposób zwierzęta, które nie były do tej pory w żaden sposób oznakowane mogą uzyskać rodowód?

B: Takie zwierzęta nie mogą uzyskać rodowodu, ponieważ ich przodkowie nie są znani. Oznakowanie zwierząt oraz budowanie linii genetycznej może się rozpocząć dopiero od momentu oznakowania oraz opisania zwierzęcia przez osobę kompetentną – uprawniony organ.

Stąd zwierzęta opisane w pierwszej linii mogą mieć wystawione jedynie metryki – nie są to zwierzęta z udokumentowanym pochodzeniem.

A: Jednak jest teraz mnóstwo pseudoorganizacji, które zrzeszają nie rodowodowe psy i koty a wiadomo że w Polsce rodowody może wydać tylko związek kynologiczny i jedna organizacja felinologiczna.

B: Każda organizacja pozarządowa aby mogła powstać musi uzyskać zgodę sądu okręgowego oraz zostać wpisana do KRS-u. Cała procedura opiera się o przepisy prawne zawarte w – Prawo o Stowarzyszeniach i specjalne które dotyczą działalności danej organizacji np. Ustawę o Ochronie Zwierząt.

Statut w tym cele organizacji są weryfikowane bardzo dokładnie nim zostaną zatwierdzone dlatego nie ma w Polsce pseudoorganizacji, każda organizacja, która uzyskała wpis do KRS-u działa na podstawie prawnej. Jedyną rzeczą z jaką możemy się nie zgodzić to cele i założenia poszczególnych organizacji. Dlatego jeśli, któraś z nich zrzesza hodowców psów czy kotów bez rodowodu ma do tego prawo ponieważ działa zgodnie z własnymi założeniami. Musimy jednak pamiętać, że z punktu widzenia kynologii zwierzęta bez udokumentowanego pochodzenia są zwierzętami tylko W TYPIE danej rasy a niekoniecznie czysto RASOWYMI – nie możemy mieć 100% pewności, że jest to przedstawiciel danej rasy bez żadnych domieszek z przeszłości.

W Polsce jest wiele organizacji zajmujących się felinologią oraz kynologią. Znamy to co działa od wielu lat i jest spektakularne jak wystawy, jednak nie możemy zapominać o tym że nie jest to jedyna forma jaką możemy czy wręcz musimy przyjąć mając rodowodowe zwierze. Wybór w jaki sposób będziemy prowadzili naszą hodowlę zależy tylko i wyłącznie od nas i naszych przekonań. Dlatego wybierając klub/zrzeszenie /organizację powinniśmy zapoznać się z jej statutem, celami oraz naszymi obowiązkami jakie będziemy musieli wypełniać. Jeśli założenia danego klub/zrzeszenia czy organizacji nie są nam bliskie lub chcemy w inny sposób prowadzić naszą hodowlę poszukajmy innej.

A: Ale przecież to właśnie wystawy weryfikują nie tylko eksterier, ale również niepożądane cechy jak lęk czy agresja u zwierzęcia, takie zwierzęta nie są dopuszczane do rozrodu. Dane zwierze musi spełniać określone wymagania, które są weryfikowane na wystawach.

B: Takie założenia miały spełniać wystawy (na tym opierała się ich idea) i do tego zostały stworzone przez organizacje jednak obecnie wystawy pełnią funkcję czysto estetyczną. Stąd doszło „zniekształcenia” wielu ras np. setery – dąży się do uzyskania pięknej okrywy włosowej, ogólnej estetyki wyglądu jednak jego cechy użytkowe zanikają, westy, którym wyrywa się słabszy włos (trymuje), wiąże kokardki, pudruje dla uzyskania jaśniejszej bieli jednak czy współczesne westy równie dobrze polują na gryzonie – czy w ogóle mają jeszcze takie umiejętności, pudle jedne z najinteligentniejszych psów dawniej służyły człowiekowi teraz są wykorzystywane do spełniania fantazji fryzjerskich swoich właścicieli, ośmieszających tą mądrą rasę skazując na dużą antypatię społeczną. Kultywowane jest to właśnie przez wystawy. Psy bojowe, mające selekcjonowane pod kątem agresji, są zmuszane do spokojnego niezauważania innych przedstawicieli tej samej rasy na ringu wystawowym. Dawne założenia wystaw nie funkcjonują, a dopiero pełny obraz zwierzęcia sprawdzający cechy jego użytkowości jednocześnie dążąc do estetycznego wyglądu daje pełny obraz przedstawiciela danej rasy.

A: Przecież koty mają głównie walory estetyczne więc wystawy powinny akurat dla nich być obowiązkowe.

B: W przypadku wystaw kotów rasowych spotykamy jeszcze gorszą sytuację. Koty to zwierzęta chowające się natomiast na wystawach są zmuszane do długotrwałego przebywania w tłumie ludzi w zamkniętych klatkach. Aby to w ogóle było możliwe powszechnie stosuje się środki uspokajające na tych zwierzętach. Wystawy coraz częściej organizowane są w galeriach handlowych lub halach w których przebywanie tych zwierząt jest głównie zadawaniem im cierpień.

Nie jest też prawdą jakoby koty miały jedynie walory estetyczne. Większość ras kotów powstała na skutek selekcji ich cech zachowania, temperamentu, czasem także specyficznych walorów użytkowych.

Te i wiele innych względów o których tutaj na razie nie piszemy są powodem naszego zdystansowania się do idei wystaw.