Opodatkowanie Hodowli

Hodowla psów oraz kotów jest opodatkowana

Na każdej osobie prowadzącej hodowlę psów i/lub kotów ciąży obowiązek odprowadzania z tego tytułu podatku do Urzędu Skarbowego.

Można to robić na dwa sposoby:

  1. Prowadząc działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Ewidencji Działalności Gospodarczej – należy wtedy dopisać do zakresu działalności hodowlę jako Dział Specjalny Produkcji Rolnej. Wtedy do kosztów dopisujemy każdy wydatek poniesiony na nasze zwierzęta w hodowli ( karma, zabawki, legowiska, leczenie weterynaryjne, szczepienia, koszty krycia itp.) natomiast wykazujemy wtedy jako przychód sprzedaż każdego szczenięcia/kociaka.

  2. Innym sposobem jest ryczałtowy podatek. Jest prostszy ale wyklucza możliwość odliczania jakichkolwiek kosztów. Należy przy tej formie zgłosić każdą kotkę/suczkę hodowlaną w Urzędzie Skarbowym wypełniając PIT6 – Dział Specjalny Produkcji Rolnej. Organ Podatkowy dokona naliczenia należnej zaliczki na podatek dochodowy posługując się „Tabelą Rodzajów i Rozmiarów Działów Specjalnych Produkcji Rolnej oraz Norm Szacunkowych Dochodu Rocznego”. Od wyliczonego szacowanego dochodu będziemy musieli zapłacić podatek doliczając wspomniany dochód do PIT-u rocznego. Naliczony podatek będzie nie zależy od ilości sprzedanych szczeniąt/kociąt oraz nie będzie brany pod uwagę dochód z krycia naszym psem czy kocurem. W tym przypadku płacimy oszacowany przez Naczelnika Urzędu Skarbowego dochód niezależnie od faktycznych zysków czy strat jakie ponieśliśmy w danym roku.

Naszą hodowlę oraz wszelkie zmiany liczby suk/kotek hodowlanych należy zgłaszać Urzędowi Skarbowemu na druku Pit6 do 7 dni od dokonania zmiany.

(autor: mgr Kamila Milewska-Kulesza)