Świadome hodowanie bez wystaw.


Rozumiejąc potrzebę oceniania prawidłowości zwierzęcia hodowlanego w danym typie rasowym nie traktujemy wystaw zwierząt rasowych jako obligatoryjnych dla każdego hodowcy. Uzasadniamy to następująco:

  1. Wystawa jest dla zwierzęcia ogromnym stresem i przeżyciem wręcz traumatycznym. Aby to zrozumieć wystarczy wybrać się na dowolną wystawę zwierząt rasowych – w szczególności kotów . Zwierzęta często są trzymane w klatkach, nie rzadko mają podane środki uspokajające. Wystawa może być dobrze zorganizowana (o tym jak to zrobić napiszemy w kolejnym artykule) ale to wymaga dużych nakładów czasu i pieniędzy co jest wbrew polityce wielu związków felinologicznych i kynologicznych dla których wystawa jest właśnie idealnym źródłem przypływu dużej gotówki.
  2. Ocena prawidłowości zwierzęcia w typie może zostać dokonana przez weterynarza w o wiele bardziej przyjaznych dla zwierzęcia warunkach lub innego hodowcę specjalizującego się w danej rasie posiadającego  wieloletnie doświadczenie hodowlane.
  3. Na wystawie zwierzęta nie są oceniane w sposób bardziej obiektywny niż dwa wskazane powyżej, o czym można się przekonać rozmawiając z wystawcami jak na poszczególnych wystawach są oceniane ich zwierzęta – co za tym idzie zdobycie poszczególnych tzw.  tytułów to tylko kwestia czasu i wydanych pieniędzy na kolejne wystawy.

Nie jesteśmy przeciwnikami wystaw w ogóle, ale sprzeciwiamy się formie wystaw które obecnie dominują. W związku z tym sami szukamy rozwiązań alternatywnych,  które uwzględniają dobro zwierząt i opierają się o najwyższe standardy współczesnej wiedzy z zakresu zoologii, weterynari oraz etologii. (o tym możesz poczytać w naszym innym artykule)
W zamian za wystawy proponujemy naszym hodowcą obligatoryjne obserwacje zwierząt hodowlanych lub lepiej prowadzenie amatorskich badań etologicznych. Etologia to nauka o zachowaniach zwierząt, a jej główną metoda badań jest właśnie obserwacja standaryzowana lub spontaniczna.
Hodowcy zrzeszeni w Stowarzyszeniu Miłośników Zwierząt Rasowych są zobligowani do publikowania za naszym pośrednictwem (lub na swoich stronach www) wyników takich obserwacji, spostrzeżeń i doświadczeń.
W naszej ocenie takie działanie:

  1. Sprzyja rozwojowi świadomego hodowania zwierząt.
  2. Ułatwia nawiązywanie pozytywnych relacji ze zwierzętami, które są znaczącą częścią życia każdego hodowcy
  3. Zwiększa poziom wiedzy hodowlanej oraz umiejętności radzenia sobie z trudniejszymi sytuacjami
  4. Pozwala stawać się hodowcom zrzeszonym w SMZR hodowcami profesjonalnymi – specjalistami w hodowli wybranej przez nich rasy lub ras zwierząt.
  5. Ułatwia zrozumienie, że wydanie zwierzęcia nie oznacza się wyzbycia zwierzęcia. Odpowiedzialność za wydane zwierzę przechodzi na nowego nabywcę ale hodowca pierwotny pozostaje doradcą w wielu trudniejszych sprawach jakie moga się zdarzyć. W związku z tym im większą posiada wiedzę oraz dostęp do wiedzy który my oferujemy - tym lepiej będzie w stanie pomóc innym.

Dlatego nie dążymy do zrzeszania jak największych ilości hodowców, ale staramy się świadomie ograniczać do takich którzy prowadzą hodowlę w sposób świadomy, zachowują najwyższe standardy warunków hodowlanych. Do tego cenimy tych potrafiących dokonywać wnikliwych obserwacji swoich podopiecznych i stwarzamy im warunki dzielenia się swoją wiedzą. Stąd jako jedną z naszych misji mamy prowadzenie badań w zakresie etologii zwierząt rasowych oraz publikowanie wyników tych badań ze środków SMZR.

(autorstwa: mgr Aleksander Kulesza-Milewski, mgr Kamila Milewska-Kulesza)